Overzicht van gebruikte termen

Ervaringsstroom
Het geheel aan indrukken dat zich op een moment aan mij voor doet  (7.1)

Ervaringsruimte
Het geheel van al iemands mogelijke indrukken (7.2.1)

Patroon
Een begrensde verzameling gebieden in de ervaringsruimte die zich aan mij voordoen als samenhangend (7.4.1)

Congruente patronen
Twee patronen zijn congruent als ik ze ervaar als gelijk of op elkaar gelijkend (7.5.1)

Type
Alle patronen die zich in het verleden aan mij hebben voorgedaan en onderling congruent zijn vormden een type (7.6.1)

Concept
Een concept is een dynamische verzameling van verschillende typen die in de geest met elkaar verbonden zijn (7.7.1)

Actualiseren
Als een type in de geest op welke manier dan ook tevoorschijn komt zeg ik dat het wordt geactualiseerd (8.1.1)

Realiseren
Het concept dat als gevolg van een actualisering in de geest tevoorschijn komt noem ik gerealiseerd (8.1.2)

Discrete concepten
Elk concept is discreet: gescheiden en te onderscheiden van elk ander concept (9.1.1)

Kracht van een concept
Een concept heeft meer kracht naarmate het concept een grotere kans maakt om gerealiseerd te worden, onafhankelijk van toevallige actualisering van zijn samenstellende typen (9.2.5)

Levensduur van een concept
De levensduur van een concept is de periode die ligt tussen het ontstaan van het concept en de afname van de kracht ervan tot nul of tot bijna nul (9.3.1)

Scherpte van een concept
Een concept C1 is scherper dan concept C2 indien C1 minder typen gemeenschappelijk heeft met enig ander concept dan C(9.4.1)

Conceptontwikkeling
Versterking, aanpassing en creatie van concepten (11.4.2)

Convergentie van concepten
Als twee personen veel gemeenschappelijke ervaringen delen zal een aantal van hun concepten in de loop der tijd meer overeen komen, ofwel convergeren (13.6.2)

Volledige realisator
Een type dat bij actualisatie leidt tot eenduidige realisatie van een bepaald concept is een volledige realisator van dat concept (14.2.3)

Naam
Een naam is een willekeurige, door mensen voortgebrachte klankenreeks die gebonden is aan een menselijk concept (14.3.1) 

Betekenis van een naam
De betekenis van een naam is het concept waartoe het behoort (14.2.7)

Denken
Denken is een bewust innerlijk proces bestaande uit een sequentie van congruente concepten die ketengewijs gerealiseerd worden (15.3.1)

Wereldbeeld
Mijn wereldbeeld is de open dynamische verzameling van al mijn concepten (15.4.1)

Communicatie
Communicatie tussen twee partijen is een sequentie van wederzijdse uitingen waarbij beide partijen elkaar denken te begrijpen (15.8.1)